Tilbyd nyskabende genoptræning af hjernen med Brain+ RECOVER.

Giv borgere og patienter adgang til evidens-baseret og motiverende neurologisk genoptræning på en digital platform, som en del af eksisterende behandling.

Fordele ved kognitiv genoptræning

  • Øget funktion i dagligdagen
  • Større selvstændighed
  • Bedre forståelse af evner og styrker
  • Øget velvære
  • Bedre humør

Gratis webinar:

Kort introduktion til Brain+

Brain+ RECOVER er relevant for:

Erhvervet hjerneskade
+ Apopleksi
+ Traume

Mental sundhed
+ Depression
+ Stress
+ Angst
+ Skizofreni

Sund aldring
+ Sunde ældre

Neuro-degeneration
+ Mild kognitiv svækkelse
+ Subjektiv kognitiv svækkelse
+ Parkinson’s (tidlig)
+ Alzheimer’s (mild)

Brain+ RECOVER gennemgår løbende test og forsøg omkring de ovenstående diagnoser og lidelser.
Generelt, kan den bruges i forbindelse med nedsat kognitiv funktion, uanset diagnose, så længe personen er i stand til at bruge en tablet eller smartphone.

“Vores borgere oplever øget selvstændighed, selvtillid og højere niveau af deltagelse.“

– Signe W. Jeppesen, Fysioterapeut og medansvarlig for udviklingen og gennemførelse af velfærdsteknologi i Lejre kommune.

Personlig og adaptiv genoptræning

Hver hjerne er unik. Derfor er Brain+ RECOVER et fleksibelt redskab, der automatisk tilpasser sig til hver persons unikke behov.

Brugerens kognitive evner bliver vurderet i første session. Baseret på vurderingen, bliver et skræddersyet træningsprogram automatisk genereret. Genoptræningen består af 2 komplementære aktivitetstyper:

 

1. Neurospil
Specialdesignede kognitive øvelser, som stimulerer neuroplastisk tilpasning og genopbyggelse. Den unikke Brain+ metode gør træningen mere personligt tilpasset, præcis, intens og effektiv.

 

2. Adfærdsterapi og læring
Brugeren lærer hjernesunde vaner og hjælpes til at implementere dem i dagligdagen. Terapien indeholder også metakognitiv terapi, mindfulness og andre guidede øvelser.

Neurospillene træner en lang række kognitive domæner indenfor følgende 4 overordnede områder:

Opmærksomhed
+ Attention Island: general visuel opmærksomhed og korttidshukommelse
+ Ocean of Attention: kapacitet af visuel opmærksomhed og korttidshukommelse
+ Speed perception: visuel opfattelseshastighed
+ Eye for detail: visuel præcision og detaljegrad

Arbejdshukommelse
+ Memory Lane: generel arbejdshukommelse og opgaveskift
+ Bulky codes, Highway1, Letters Lane: kapacitet af arbejdshukommelse
+ Grace under pressure: funktionsevne og fokus under pres, hastighed af opgaveskift
+ Speedy memory: indkodningshastighed

Eksekutive funktioner
+ Path Finder: planlægning og problemløsning

Episodisk hukommelse og sprog
+ Remember me?: semantisk og episodisk hukommelse, memorering, ord mobilisering, memo teknikker
+ Cocktail party: hukommelseskapacitet, memo teknikker

Motiver, engager, træn

Brain+ RECOVER er designet og gamificeret, så der skabes en fordybende og fængende oplevelse, hvilket øger fokus i genoptræningen og skaber høj fastholdelse.

“Det har overrasket mig at det rent faktisk virker. 30 til 40 minutter om dagen har gavnet mig meget.”

– Anonym patient

“Hvis din tid er knap og dit daglige øjeblik må leges i, så anbefaler jeg denne app.”

– Yael Brænder, Android Bruger

95% gennemfører 6 ugers
genoptræningsforløb med daglig træning

Designet til selvtræning og autonomi

Brain+ RECOVER app’en er designet specifikt til selvtræning og er oplagt til hjemmetræning. Det giver brugeren mulighed for at tage mere ejerskab, få større selvindsigt og træne hvorsomhelst.

 

Dette kan betyde mindre støttebehov, hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet, mindre risiko for tilbagefald, færre læge/sygehusbesøg og færre sundhedsudgifter til f.eks. medicin..

“Min selvtillid er vokset og jeg har fået en tro på at det her rent faktisk kan blive bedre. Jeg er begejstret. Det er virkelig en sejr for mig det her.”

– Frode

Brugerne bekræfter:

[smartslider3 slider=3]

Mere kvalitets- og genoptræningstid per borger

Kombinationen af øget grad af selvtræning og hjemmetræning betyder mere genoptræningstid for hver borger. Den tid en fagperson har  til rådighed pr borger, kan så benyttes til andre aktiviteter, for eksempel en dialog med borgeren om selvindsigt og aktivitet baseret på præcis data fra det komplimentære analyse-værktøj: Pro Insights.

“Selvtræningsaspektet betyder at vi kan tilbyde genoptrænings og forebyggelses-tilbud til et større antal borgere uden at presse staben yderligere. Vores patienter er meget glade for at have en ekstra mulighed for at optimere deres kognitive træning, hjemmefra.”

– Signe W. Jeppesen, Fysioterapeut og medansvarlig for udviklingen og gennemførelse af velfærdsteknologi i Lejre kommune

Få præcis indsigt med Pro Insights

Pro-Insights er et web-værktøj til klinikere og fagfolk, der giver et let tilgængeligt overblik over borgere og patienter, som fagpersonen genoptræner med Brain+ RECOVER platformen.

 

Fagpersonen kan følge:
+ Træningsaktivitet og fastholdelse
+ Udvikling og forbedringer i kognitive evner
+ Detaljerede kognitive profiler, styrker og svagheder.

Recover testes og udvikles med førende forskere og klinikere

Brain+ har 13 videnskabelige studier i Europa og USA.
Heraf 7 store randomiserede, kontrollerede kliniske forsøg

Indikationer: Alzheimers, Parkinsons, Depression, apopleksi, traume, mild kognitiv svækkelse, smerter, kræft.

Vil du høre mere?

Vi sender dig gerne mere information om dine muligheder og rådgiver uforpligtende, om hvordan Brain+ RECOVER og Pro-Insights bedst kan bidrage til jeres nuværende genoptræningsforløb.