DIGITAL TERAPI TIL ALZHEIMERS SYGDOM OG DEMENS

Vores mission er at genoprette patienters uafhængighed og livskvalitet ved at opdage og behandle demens med digital terapi

Senior couple embracing

DEMENS FORVENTES AT BLIVE EN FØRENDE ÅRSAG TIL DØD OG SUNDHEDSUDGIFTER

Brain+ tager fat på en af vor tids største sundhedsudfordringer, nemlig demens. I øjeblikket dør 1 ud af 3 ældre med/af demens i USA, og globalt er 50 millioner mennesker diagnosticeret med demens – og desværre forventes dette tal at være mere end tredoblet til 152 millioner mennesker inden 2050. Da vi generelt lever længere og forebyggelsen og behandling af de mest almindelige dødsårsager, som kræft og hjertesygdomme, bliver mere effektiv, forventes demens  at blive en ledende dødsårsag inden 2030 og er allerede den førende dødsårsag for kvinder i Storbritannien.

Demens lægger en enorm følelsesmæssig byrde på patienterne og deres nære, da kognitive evner forværres, adfærd ændres, og uafhængighed går tabt. Det er også en massiv og stigende økonomisk byrde for samfundet og vores sundhedssystemer med en akkumuleret global pris på op mod 1 billion USD i dag. Prisen forventes at fordoble til 2 billioner USD inden for årtier, og forventes til sidst at overstige omkostningerne ved kræft og hjertesygdom.

BEHANDLING AF DEMENS MED DIGITAL TERAPI

På trods af massive investeringer i forskning til behandling af demens er der stadig et stort behov for innovative og effektive behandlinger for demens.

Den gode nyhed er, at Brain+ udnytter nye og innovative metoder til at skabe banebrydende nye behandlinger og levere disse til patienter i form af digital terapi. Indtil videre indikerer indledende forsøg positive effekter af disse nye metoder til behandling af kognitiv tilbagegang i demens.

Stock-Phone-shutterstock_1745613248-1920x1080

HVAD ER DIGITAL TERAPI?

“Digital Terapi” (også kaldet DTX eller Digital Medicin) er en betegnelse for digitale behandlinger, der leverer videnskabeligt validerede positive resultater for en lang række sygdomme og ofte for de samme medicinske slutpunkter som klassiske lægemidler. I denne forstand tilbyder DTX en ny og hurtigt voksende tilgang til måden  sundhedssystemer identificerer og behandler sygdomme på og kan tilbyde nye løsninger på områder med store uopfyldte kliniske behov.

DTX leverer behandlinger i rent digitale formater, f.eks. software og apps på folks smartenheder. Disse behandlinger kan have sundhedsmæssige virkninger svarende til traditionel, kemisk baseret medicin og gennemgå lignende kliniske forsøg og myndighedsgodkendelse. Dette giver mulighed for nye og unikke behandlingsmuligheder, der enten kan bruges som en komplementær behandling til klassisk medicin eller som en selvstændig løsning på områder, hvor traditionelle lægemidler ikke tilbyder en løsning.

Hands-shutterstock_1702101469-1920x1080

KOGNITIV STIMULATIONSTERAPI (“CST”)
TIL BEHANDLING AF DEMENS

I 2020 indgik Brain+ et samarbejde med forskere og klinikere i Danmark for at digitalisere en påvist  terapi, CST, målrettet mennesker med let til moderat demens.

Kognitiv stimuleringsterapi bruger psykosocial interaktion til at stimulere kognition og skabe nye associationer via eksisterende minder, stimulering af hukommelsesnetværk og forestillingsevne for mennesker med mild til moderat demens. CST metoden kan også hjælpe til at øge kvaliteten af patientens interaktion med deres nære, da den fasciliterer en struktureret måde at engagere sig socialt på. CST tilbyder orienteringsøvelser for at få deltagerne til at føle sig trygge og selvsikre, stimulere kognition gennem flere sensoriske aktiveringer og bruge erindring som et hjælpemiddel til tilstedeværsel i “her-og-nu”.

Den digitaliserede version af Brain+ CST -produktet er designet til at blive brugt hjemme eller på en klinik. Den er i øjeblikket under validering af kliniske spor for at forberede kommercialisering.

Hands-shutterstock_1702101469-1920x1080

PRODUKTER

Din Digitale CST-Assistent

Den digitale CST-assistent fra Brain+ giver dig adgang til 24 færdig forberedte sessioner, med billeder og talepunkter – klar til brug i et kognitiv stimulationsterapi (CST) gruppe-forløb.

Den Digitale CST Assissten skaber fundamentet for meningsfulde samtaler, baseret på den evidensbaserede gruppeterapeutiske metode.

NYHEDER

VIDENSKAB

Udvid vores forståelse af hjernen

Forskningsprojekter

Terapeutisk område

Fase

Partnere

Projekt

Sunde ældre. Mild kognitiv svækkelse (MCI)

Fase 2, Proof of Concept

Alzheimer’s Disease Detect & Prevent

Sunde ældre. Præklinisk Alzheimers sygdom (PAD)

Fase 2, Proof of Concept

Alzheimer’s Disease Detect & Prevent

Subjektiv kognitiv svækkelse (SCI)

Fase 2, Proof of Concept

Alzheimer’s Disease Detect & Prevent

Risiko for Alzheimers sygdom (aRoA)

Fase 2, Proof of Concept

ACT TDCS

Tidlig demens (ED)

Fase 2, Proof of Concept

CST Brain+ Projekt

Mild kognitiv svækkelse (MCI)

Fase 2, Proof of Concept

Alzheimer’s Disease Shield

Seneste: August 2021  |  Listen ændres løbende

Forskningsprojekter

Terapeutisk område:
Sunde ældre. Mild kognitiv svækkelse (MCI)

Stage:

Fase 2, Proof of Concept

Partners:

Projekt: Alzheimer’s Disease Detect & Prevent

Terapeutisk område:
Sunde ældre. Præklinisk Alzheimers sygdom (PAD)

Stage:

Fase 2, Proof of Concept

Partners:

Projekt: Alzheimer’s Disease Detect & Prevent

Terapeutisk område:
Subjektiv kognitiv svækkelse (SCI)

Stage:

Fase 2, Proof of Concept

Partners:

Projekt: Alzheimer’s Disease Detect & Prevent

Terapeutisk område:
Risiko for Alzheimers sygdom (aRoA)

Stage:

Fase 2, Proof of Concept

Partners:

ACT TDCS

Terapeutisk område:
Tidlig demens (ED)

Stage:

Fase 2, Proof of Concept

Partners:

CST Brain+ Projekt

Terapeutisk område:
Mild kognitiv svækkelse (MCI)

Stage:

Fase 2, Proof of Concept

Partners:

Alzheimer’s Disease Shield

Seneste: August 2021  |  Listen ændres løbende