Demens i Danmark – Er sundhedsvæsenet klar? (Nej!)

”Kom nu i gang!” var den klare opfordring til sundhedsvæsenet og politikerne fra Pia, som fik en Alzheimer’s diagnose, i en ung alder og som nu er førtidspensioneret.

Brain+ deltog på Christiansborg på den nationale konference organiseret af Roche, Biogen, Alzheimerforeningen, Ældresagen, Pårørende i Danmark og FOA, som stillede det kritiske og retoriske spørgsmål: ”Er sundhedshusvæsenet klar?”. Fra alle sider lød der et klart og rungende, ’Nej’.

Store uligheder i tilbud til mennesker med demens fra kommune til kommune, overbebyrdede plejehjem og sundhedspersonale, akut mangel på Social og Sundheds fagfolk (ca. 40.000, eller svarende til 1 ud af 5 af alle teenagere i Danmark), mangel på gode værktøjer var bare nogle af de udfordringer som vi står overfor i Danmark.

Vi er ikke klar! …og situationen på globalt niveau er blevet beskrevet som ’Den perfekt storm’, af Paula Barbarino , CEO af Alzheimer’s Disease International.

Hvad kan vi gøre ved det?

  • Tidligere opsporing
  • Tidligere interventioner
  • Bedre behandlinger
  • Fokus på Brain Health…

Program fra Demens i Danmark

…var de klare anbefalinger fra blandt andre Alzheimerforeningen og Nationalt Videnscenter for Demens.

Politikerne, (Liselott Blixt (DF), Kirsten Normann Andersen (SF), Mette Abildgaard (KF)) var trods partiforskelle rørende enige forslaget til den nye handlingsplan for demensindsats.

Heller ikke på politisk niveau er der tvivl… demens skal prioriteres.

Vi er enige

Derfor specialiserer vi os løbende i:

Tidlig opsporing ved hjælp af med kognitive tests.
Indgreb i tidlige stadier, såsom MCI.
Digital demens og MCI-behandlinger for at komplementere og forbedre eksisterende behandlinger.
Hjernesundhed, som et overordnet mål i alt, hvad vi gør.

Vores mission er at genoprette patienternes uafhængighed og livskvalitet ved at opdage og behandle demens med digital teknologi.

Kim Baden-Kristensen
CEO, Brain+ A/S