1. Beta ansvarsfrasigelse

  • Betasoftwaren du får adgang til er stadig i testfasen, og menes at indeholde fejl.
  • Et af hovedformålene med denne betatest licens er at få feedback på softwarens ydeevne, og identifikation af fejl.

 

2. Fortrolighed & Fortroligt indhold kun tilgængelige for inviterede Licenstagere

2.1. Licenstager erklærer sig enig i, at, medmindre andet udtrykkeligt er fastsat heri, eller aftalt med Brain+ skriftligt, at alt Beta Licenseret Software og eventuel dokumentation, leveret til licenstager af Brain+ udgør fortrolige beskyttede oplysninger af Brain+. Licenstager tillader kun autoriserede brugere, der besidder retmæssigt opnået licensnøgler, at bruge Beta Licenseret Software eller se, hvis nogen, Dokumentationen. Licenstager indvilliger i ikke at overføre, kopiere, afsløre, levere eller på anden måde gøre sådanne fortrolige oplysninger i nogen form til en tredje part uden forudgående skriftlig tilladelse fra Brain+.

Licenstageren vil gøre sit bedste for at samarbejde med og bistå Brain+ i at identificere og forhindre enhver uautoriseret brug, kopiering eller offentliggørelse af Beta Licenserede Software, hvis nogen, dokumentation, eller dele heraf.

2.2. Denne Beta Licenseret Software er kun tilgængelig for licenstagere, der inviteres til at teste med hjælp fra pre-release Beta Licenseret Software og til at give feedback til Brain+.

Alle oplysninger tilgængelige om Beta Licenseret Software er fortrolige oplysninger tilhørende Brain+. I perioden frem til udgivelse af det endelige produkt, hvor Licenstager har adgang til fortrolige oplysninger, må Licenstager ikke videregive disse fortrolige oplysninger til tredjemand. Denne begrænsning gælder ikke for alle oplysninger, der er eller bliver offentligt tilgængelige uden en overtrædelse af denne begrænsning; var lovligt kendt af modtageren af ​​oplysninger uden en forpligtelse til at holde dem fortrolige; er modtaget fra en anden kilde, der kan afsløre den lovligt, og uden en forpligtelse til at holde det fortrolige eller udviklet uafhængigt. Licenstager kan videregive fortrolige oplysninger, hvis forpligtet til at overholde en retskendelse eller anden efterspørgsel, der har retskraft.

 

3. Ejerforhold og ophavsret af Beta Licenseret Software

3.1. Titel til Beta Licenserede Software og alle kopier heraf forbliver hos Brain+. Beta Licenseret Software er ophavsretligt beskyttet til Brain+. Licenstager vil ikke fjerne meddelelser om ophavsret fra Beta Licenserede Software. Licenstager accepterer at forhindre uautoriseret kopiering af Beta Licenseret Software. Brain+ giver ikke nogen udtrykkelig eller underforstået rettigheder til licenstager under Brain+ patenter, ophavsrettigheder, varemærker eller forretningshemmeligheder.

 

4. Aftalevilkår

4.1. Licenstagers rettigheder med hensyn til Beta Licenserede Software ophører når:

  • den indledende kommercielle udgivelse af Brain+ af en generelt tilgængelig version af Licenseret Software;

eller

  • 3 måneder efter den sidste dato Licenstager modtager Beta Licenserede Software eller nogen opdatering dertil.

 

4.2. Hver af parterne kan opsige denne aftale til enhver tid uanset årsag eller uden grund ved at give anden part forudgående skriftlig meddelelse herom. Ved udløbe eller opsigelse af ​​denne aftale, vil rettigheder og licenser til licenstager i henhold til denne aftale, straks ophøre, og Licenstager skal straks ophøre med at bruge, og returnere til Brain+ (eller efter Brain+’s ‘anmodning, ødelægge), Beta Licenserede Software, hvis nogen, dokumentation, og alle andre håndgribelige elementer i licenstagers besiddelse eller kontrol, der er ejet af eller indeholder fortrolige Information om Brain+.