Din hjernes evner kan øges markant gennem hjernetræning. Hjernetræning kan derfor være med til at skabe forbedringer i din livskvalitet og produktivitet.

Grundlaget bag hjernetræningens effektivitet er, at hjernen er plastisk og danner nye celler og forbindelser når den udfordres og når vi lærer noget nyt. Med andre ord er hjernen sammenlignelig med en muskel, der bliver stærkere ved træning, men som forfalder hvis den ikke stimuleres eller trænes.

Hjernen er dog også meget mere end det, for den kan ændre struktur, således at den fungerer mere effektivt. Hjernen kan således finde nye, mere effektive og hurtigere måder at løse den samme opgave på.

“We have found no ceiling for abilities such as attention, including among adults. The more training, even with normal people, the higher the results.”
(Dr. Michael I. Posner, Emeritus Professor of Neuroscience, University of Michigan)*

 

Videnskaben viser mulighederne ved hjernetræning

Over det seneste årti har videnskaben taget radikale skridt fremad i vores forståelse af hjernens funktionsmåde, neurologiske fundament og udvikling, hvilket bliver klargjort i de følgende afsnit.

Man har påvist, at hjernen er plastisk, hvilket vil sige at den kan ændre sine fysiske strukturer ved at danne nye forbindelser og neuroner – og slukke for andre. Endvidere er det påvist, at den plastiske evne varer ved hele livet og at omstruktureringen kan være meget markant og omfattende.

Man har også fundet ud af, at hjernen er modtagelig overfor bevidst struktureret træning, intervention og udvikling.

“Every brain can change at any age. There is really no upper limit on learning since the neurons seem to be capable of growing new connections whenever they are used repeatedly.”
(Dr. James Zull, Professor of biology and biochemistry, Case Western University, Director of University Center of Teaching and Education)*

Ovenstående står i skærende kontrast til tidligere hvor man troede at vi blev født med en hjerne med fast struktur og en vis mængde neuroner og forbindelser – og at disse bare gradvist degenererede med alderen.

 

Hjernen er som en intelligent muskel – den kan trænes til stor kraft eller forfalde

Studier har vist at alle aldersgrupper kan drage markant fordel af træning af en række kognitive evner såsom opmærksomhed, visuel og auditiv proces, kort- og langtidshukommelse, sprog, beslutningstagning og problemløsning.

”In short…, participants (ACTIVE Study) improved their memory, reasoning and information processing speed across all three methods. (… ) when tested five years later, the participants in the computer based program had less of a decline in the skill they were trained in than did a control group that received no cognitive training. (…) By doing some exercises, one can improve cognitive speed of processing by 146-250 percent, and a significant portion of that improvement stays even after five years.”
(Dr. Jerri Edwards, Associate Professor, University of South Florida’s School of Aging Studies, Co-Investigator of the influential ACTIVE Study)*

Specielt har det vist sig at kognitivt forfald som følge af alder kan modvirkes, så vi kan holde os mentalt skarpe hele livet. F.eks. har et studie med træning af voksne over 60 år vist markant forbedring af auditiv proces og hukommelse, svarende til 10 års foryngelse af disse evner.

“We now know that no matter what your brain status or age, there is much you can do to significantly improve brain functions and slow brain aging.”
(Dr. Larry McCleary, former acting Chief of Pediatric Neurosurgery at Denver Children’s Hospital, author of The Brain Trust Program (2007)*

Forskningsverdenen skal i fremtiden også undersøge, hvorvidt hjernetræning kan være en effektiv måde at behandle og forebygge en række mentale problemer såsom ADHD, Alzheimers, Autisme, depression og stress.

En afgørende faktor for effekten af træningen er, at udfordringen er på det optimale niveau og at træningen er struktureret på den rette måde. Det er også vigtig at øvelserne er designet, så de rammer de rigtige funktioner og evner i hjernen

 Kort sagt gør Brain+ den nyeste viden til dit redskab – så du kan styrke hjernen og få mere ud af livet.

Hvis du er nysgerrig efter at dykke endnu mere ned i videnskaben bag vores øvelser, så vil vi gerne give dig muligheden i den nærmeste fremtid. Vi har planer om at have en masse links til videnskabelige artikler og de videnskablige studier vi selv er involveret i, her på denne side.

 

*Kilde – interview, The Sharp Brains Guide to Brain Fitness, 2009