Brain+ Neuro-spil

Som bruger af enhance og recover, vil du være meget bekendt med de neuro-spil, der er nævnt på denne side.

Vores neurospil bruges i alle vores apps, men de virker forskelligt, alt efter hvilken app du bruger. Sværhedsgraden i hvert neurospil, bliver styret af en AI, som analyserer din evne og tilpasser sværhedsgraden, baseret på din præstation.

Første gang du prøver et neurospil, handler det om at vurdere dine basale evne. Når AI’en kender dine evner, kan den virkelige træning begynde.

Memory Lane

Dette neuro-spil træner din arbejdshukommelse, din evne til at multitaske og dine vedvarende opmærksomhedsevner, selv under pres. Din arbejdshukommelse bliver udfordret og trænet, idet du skal huske symboler i bestemte sekvenser. Samtidig vil du blive udfordret på navigationshastigheden, forhindringer og ekstra opgaver, hvilket dels stiller krav til din evne til at skifte mellem simultane opgaver hurtigt, dels til dine evne til at kunne holde fokus under pres.

Relevans
Videnskabelige studier har bevist, at computerbaseret kognitiv træning kan hjælpe dig med at:

 • Være bedre og mere effektiv til at løse problemer
 • Være bedre til at beskrive og huske detaljer fra ting, du oplever
 • Skifte mellem opgaver hurtigt
 • Blive hurtigere til at fokusere og komme ind i et flow ved udførelse af en ny opgave
 • Bliver bedre til at holde fokus og tænke klart i pressede situationer

Cocktail Party

Formålet med dette neuro-spil er, at træne din evne til hurtigt at indkode ny viden og huske store mængder af information. Samtidig er hensigten også at træne hukommelsesteknikker, der vil gøre dig i stand til at huske en større informationsmængde.

Relevans
Daglig træning, forbedrer dine evner til at:

 • Huske flere nye mennesker, du møder på samme tid
 • Bedre at huske ny information, folk fortæller dig
 • Hurtigt at skabe et stort udvalg af levende erindringer

Bulky Codes

Bulky Codes har særligt fokus på at træne din arbejdshukommelseskapacitet. Din kapacitet bliver udvidet, selv i lyset af konkurrerende og distraherende opgaver.

Relevans
Videnskabelige studier har bevist, at computerbaseret kognitiv træning kan hjælpe dig med at:-

Løs problemer med højere kompleksitet
Forstå nye ting nemmere
Dan mere detaljerede minder om episoder, du oplever i løbet af dagen
Du forbedrer din evne til at opretholde kapaciteten og tænke klart i stressede situationer

Attention Island

Dette neuro-spil træner din visuelle opmærksomhed og din arbejdshukommelse. Din visuelle opmærksomhed udfordres, idet du visuelt skal søge efter relevante figurer. Din arbejdshukommelse benyttes og trænes, idet du skal huske figurerne og deres placering. Samtidig kompliceres hukommelsen af figurernes placering, da der stilles interferensopgaver og da der kan forekomme distraktioner.

Relevans
Videnskabelige undersøgelser har vist, at træning af disse kognitive funktioner kan hjælpe dig med at

 • Blive mere skarpsindig og fokuseret
 • Bearbejde og huske ny information hurtigere og bedre
 • Jonglere med flere elementer af information i hovedet på én gang

Ocean of Attention

Ocean of Attention lægger særligt vægt på træning af din opmærksomheds- og arbejdshukommelseskapacitet .

Relevans
Din opmærksomheds- og arbejdshukommelseskapacitet har stor indflydelse på din evner til at:

 • Forstå og lære nye ting
 • Løse komplekse problemer
 • Holde fokus i pressede situationer
 • Presser mere på kapacitet

Eye for Detail

Dette neuro-spil træner særligt din visuelle bearbejdningshastighed.

Relevans
Din visuelle bearbejdningshastighed har indvirkning på udførsel af daglige opgaver såsom at finde et bestemt ansigt i en menneskemængde eller have delt visuel opmærksomhed i trafikken. Videnskabelige studier har vist at det er muligt at træne og derved forbedre ens visuelle bearbejdningshastighed.

Speed Perception

Speed Perception er designet til i særlig grad at træne hastigheden af din visuelle opfattelsesevne, opmærksomhed og arbejdshukommelse.

Relevans
Ifølge undersøgelser er hastigheden af din visuelle opfattelsesevne, et af de elementer, der tilpasser sig hurtigst under træning, og derfor besidder et stort potentiale for forbedring. Med en hurtigere bearbejdning vil du være i stand til at:

 • Opfatte og forstå ny information hurtigere
 • Dette betyder fx at være hurtigere til at læse eller opfange fare i trafikken.

Speedy Memory

Formålet med dette spil er at forbedre din arbejdshukommelse, din evne til at multitaske og dine vedvarende opmærksomhedsevner, selv under pres. Dette gøres med optimal og vedvarende udfordring af systemer, der bestemmer:

 • Arbejdshukommelsens kapacitet og bearbejdningsevner
 • Din evne til at holde fokus under pres
 • Din evne til at skifte mellem opgaverne hurtigt og effektivt.

I dette modus vil du blive særligt udfordret på navigationshastigheden.

Relevans
Videnskabelige studier har bevist, at computerbaseret kognitiv træning kan hjælpe dig med at:

 • Være bedre og mere effektiv til at løse problemer
 • Være bedre til at beskrive og huske detaljer på ting, du oplever
 • Skifte mellem opgaver hurtigt
 • Blive hurtigere til at fokusere og komme ind i et flow ved udførelse af en ny opgave
 • Bliver bedre til at holde fokus og tænke klart i pressede situationer

Grace under Pressure

Dette neuro-spil forbedrer din evne til at opretholde fokus, håndtere kompleksitet og løse problemer under utroligt meget pres fra konkurrerende og vanskelige opgaver

Relevans

 • Forbliv fokuseret
 • Forbliv rolig
 • Tænk klart

Dette er relevant i stressede situationer på jobbet, følelsesmæssige stressoplevelser eller midt i en ulykke.

Remember Me

Er et redskab til at træne din evne til at lære ting udenad, din kort- og langtidshukommelse samt din fokuserede opmærksomhed – især i sociale sammenhænge. Derudover træner det dig i automatisk at anvende en vifte af hukommelsesteknikker, der yderligere vil forbedre din hukommelse.

Relevans
På daglig basis vil dette forbedrer din evne til at:

 • Huske nye mennesker du møder
 • Være mere opmærksom, når du modtager ny information
 • Være bedre til at huske de ting, folk fortæller dig
 • Skabe stærkere og rigere minder
 • Huske ting, folk har fortalt dig, når du møder dem i en anden sammenhæng

Path Finder

Formålet med Pathfinder er at træne dine færdigheder indenfor problemløsning, planlægning og din visuelle forestillingsevne. Disse kognitive funktioner bliver udfordret, da du mentalt skal planlægge en korrekt rute fra start til mål ved hjælp af pile. Hvert træk kræver koncentration og din visuelle forestillingsevne, da felter og pile er roteret på forskellige måder.

Relevans

Evnen til problemløsning og planlægning anvendes på daglig basis, hvis du fx skal lave mad og skal planlægge i hvilken rækkefølge dagligvarerne skal hakkes/koges/steges. Det kan også være planlægning af en ferie eller at finde hen til et sted du ikke har været før.

Træn mentale evner og lær sunde hjernevaner med enhances hjernetræningsprogram.

Forøg din ydeevne på arbejdeskole eller hverdagen og modarbejd mental tilbagegang

Genvind kognitive evner ved hjælp af langsigtede motiverende kognitive træningsregimer.

Brug Recover som selvpleje eller med støtte fra en terapeut og få din normale hverdag tilbage.