Familie-tablets-960x350Hjernetræning er uden tvivl et af de varmeste emner i nyere tids forskning. Idéen om at hjernen kan trænes som en muskel i vores krop er højest fascinerende, og det er en idé som potentielt kan revolutionere fremtidens hjerneforskning og sundhedssektor.

Siden de første studier om hjernetræning gennem computerspil kom frem, har forskere inden for området efterlyst at spiludviklere og forskere skulle samarbejde om at skabe et videnskabeligt funderet hjernetræningsspil. Denne milepæl for videnskaben er nu nået, da Brain+ har taget udfordringen op i samarbejde med forskere fra Københavns Universitet. Med andre ord udvikles et hjernetræningsprogram lige nu af en ægte spiludvikler baseret på samtidig forskning fra professionelle hjerneforskere. Vi kalder dette samarbejde Spil for Livet.

 

neuronerJagten på det videnskabelige fundament

Nylige videnskabelige studier om effekten af hjernetræningen, specielt gennem computerspil, har haft meget svingende resultater.

Årsagen til de mange modstridende udfald kan tilskrives sværhedsgraden og de høje udgifter, der er forbundet med et videnskabeligt studie om hjernetræning. Et af de største problemer er, at der ikke findes nogen standarddefinition af hvordan hjernens præstation bør måles. Dette er fordi idéen om at hjernen kan forbedres er relativt ny, hvilket betyder at alle de standardiserede tests er designet til at måle forfald i hjernen og ikke forbedring. Af den grund svinger testresultaterne markant afhængig af succeskriterierne i hver individuel undersøgelse.

Derudover skal en undersøgelse af hjernetræning helst vare nogle måneder, og vil være tidskrævende hver eneste dag for både forsøgspersoner såvel som forskerne selv. Alle disse faktorer leder til en simpel konklusion: At foretage et hjernetræningsstudie er meget dyrt og meget ressourcekrævende.

Dette faktum har betydet at de fleste videnskabelige studier om hjernetræning gennem computerspil har været baseret på korte træningsperioder for at spare penge og ressourcer. Af den grund er der masser af studier, der har vist at for lidt hjernetræning ikke vil give nogen værdifuld forbedring. Dette beviser eller modbeviser dog ikke meget om hjernetræning i sin helhed.

Dette bringer os til Brain+ og vores vision.

 

brain+ visionBrain+’s Vision

Lige fra begyndelsen, før hjernetræningsapplikationen overhovedet var udviklet, har Brain+ gjort det til en topprioritet at fastsætte effekten af hjernetræningsprogrammer og at justere sin egen produktudvikling på konkrete videnskabelige beviser. På grund af de mange modstridende studier om hjernetræning blev det hurtigt klart, at den eneste måde at fastsætte præcis hvordan applikationen skulle udformes var at udføre et studie baseret udelukkende på Brain+’s applikation.

Af den grund har Brain+ kontaktet hjerneforskere fra Institut for Psykologi på Københavns Universitet og foreslået et samarbejde. Det er herefter blevet besluttet at Brain+ skal levere en skræddersyet applikation til brug i studiet og at forskerne til gengæld vil levere løbende resultater til Brain+ til at basere vores produktudvikling på. Dette giver Brain+ en unik mulighed og en unik oplevelse for dig. For første gang nogensinde er vi i stand til at udvikle og justere din hjernetræningsoplevelse baseret på en konstant strøm af de allernyeste forskningsresultater. Fordi forskerne benytter vores applikation, vil vi modtage direkte feedback på, hvordan vores hjernetræningsprogram kan blive endnu mere effektivt mens projektet skrider frem.

To forskere er ansvarlig for projektet, Simon Nielsen og Inge Wilms, begge Ph.D. og begge post.docs på Københavns Universitet. Det nuværende Spil for Livet-studie består af 100 testpersoner i alderen 60 – 75 år som er gået med til at træne 30 minutter om dagen i to måneder med Brain+’s hjernetræningsspil. Deltagerne vil blive målt på deres kognitive evner umiddelbart inden studiet begynder og vil derefter blive målt lige efter de to måneders træning samt tre måneder efter træningsperioden er slut. Sidstnævnte test foretages for at måle hvor holdbare eventuelle kognitive forbedringer er.

Mens Brain+ forventer at kunne udvikle vores forretning og produkt baseret på projektets resultater, så håber forskerne at projektet kan give teknisk indsigt i hvilken form for hjernetræning, der er mest effektiv. Forskerne håber desuden at kunne give en indikation af, hvor præcise nuværende teorier om hjernens funktioner egentlig er. ”Hvis vi kan måle ændringer i, for eksempel, visuel korttidshukommelse, så vil de målinger styrke vores opfattelse af hvordan den specifikke funktionalitet egentlig fungerer og måske kan påvirkes” siger Inge Wilms.

Ydermere er det ikke noget tilfælde, at alle deltagerne i undersøgelsen er over 60 år. For det første har et nyligt studie fra USA indikeret, at folk længere oppe i alderen oplever forbedring en smule hurtigere end yngre individer. Men, da Brain+ og hjernetræning generelt sigter efter at forbedre hjernens funktionaliteter for mennesker i alle aldre, var dette ikke den afgørende faktor. Hjerneforskerne håber nemlig på at bruge denne unikke situation med 100 hjerneskade-frie 60-årige til at samle data på hvordan en sund og rask 60-årig hjerne præsterer. Dette data vil efterfølgende blive brugt til bedre at kunne identificere og behandle hjerneskader hos mennesker i denne aldersgruppe. Således faciliterer Brain+ videnskabelige projekter på Københavns Universitet i vores stræben efter at levere den mest effektive hjernetræning til dig.

Brain+ håber desuden at hjernetræningsapplikationen længere ude i fremtiden kan bruges til at diagnosticere påvirkningen af en hjerneskade. Selvom dette er en langsigtet plan, så gør applikationens nuværende struktur det muligt at kortlægge hvilke dele af hjernen, der præsterer, og hvilke, der ikke præsterer. Denne funktion er primært udviklet for at raske mennesker skal kunne måle deres fremskridt, men det kunne benyttes endnu mere værdifuldt til at måle mangler forårsaget af hjerneskader. Et sådant værktøj ville være ekstremt brugbart for hjerneforskere, da individuelle hjerneskader meget sjældent har samme påvirkning på hjernen.

 

Det handler om digDet handler ikke kun om hjernetræning

For os hos Brain+ handler Spil for Livet om dig. Vi vil levere en unik træningsoplevelse baseret på et solidt, videnskabeligt grundlag, så du kan opleve de resultater og forbedringer af hjernetræning som du ønsker og forventer. Vi kan ikke vente med at se hvor Spil for Livet vil tage os hen – og vi håber at du også vil tage med.