Sund Hjerne Projekt

Sund hjerne projektet har til formål at skabe et målrettet digitalt værktøj til genoptræning af
nedsatte og skadede kognitive funktioner i forbindelse med en række kliniske diagnoser. Dette
værktøj er RECOVER.

 

Ambitionen har igennem hele projektet været et tæt samarbejde med sundhedsfagfolk,
kliniske eksperter og patienter omkring udvikling og klinisk afprøvning af løsningen.

 

Målsætningen er:

+ Hurtigere og mere effektiv genoptræning.

+ Øge borgerens funktionsevne og selvstændighed.

+ Hjælpe borgeren til selvhjælp og engagement i sin egen genoptræning.

+ Få mere leg og livsglæde ind i behandlingen.

+ Lette behandlerens arbejdsgang ved at kunne overlade mere til patienten.

 

Brain+ har, sammen med vores partnere, sat fokus på følgende kognitive områder igennem
kliniske studier; Hjerneskade, depression, Alzheimer, Parkinson’s, stress og angst.

Kliniske Studier

Hjerneskade

Studie i samarbejde med Center for Hjerneskade og Professor Jesper Mogensen, Institut for Psykologi, Københavns Universitet.

Konklusioner forventes publiceret i 2019

Depression

Studie i samarbejde med Professor Poul Videbech, Center for Neuropsykiatrisk Depressionsforskning, Region Hovedstadens Psykiatri.

Konklusioner forventes publiceret i 2020

Parkinson’s

Studie i samarbejde med Bispebjerg Hospital og Professor Jesper Mogensen, Institut for Psykologi, Københavns Universitet.

Konklusioner forventes publiceret i 2019

Alzheimer

Studie i samarbejde med Professor Masud Husain, Institute for Cognitive Neurology, University of Oxford.

Konklusioner forventes publiceret i 2020

Sund Hjerne Projekt Partnere