Brain+ visionen er at forbedre din livskvalitet ved at hjælpe dig med at træne, forbedre og vedligeholde din hjernes skarphed. For at hjælpe dig på den rejse har vi udviklet Brain+ app’en som indeholder en virtuel BrainCoach og en række videnskabeligt designede hjernetræningsspil som hjælper dig til at træne afgørende hjernefunktioner som opmærksomhed, hukommelse, problemløsning, planlægning og sprog. Forbedring af disse funktioner giver dig forbedret præstation indenfor områder såsom indlæringsevne, læsehastighed, kreativitet, social intelligens og stresshåndtering. På sigt kan hjernetræning være med til at vedligeholde din mentale skarphed livet igennem og forebygge f.eks. demens. Brain+ spil og øvelser er udviklet i samarbejde med førende hjerneforskere fra Københavns Universitet og er for folk i alle aldre.

Nedenfor kan du læse mere om BrainCoach, Captains Challenge, Remember Me og Fresh Frog – teknikker og øvelser som alle vil forbedre din hjerne i dagligdagen.

 

 

Ny Feature

 

Billedet viser tilføjelsen til Brain+ hjernetræningsapp'en kaldet BrainCoach. På billedet kan du se et oplåst træningsmodul kaldet BrainBasics. Desuden vises et låst BrainAdvanced modul. Begge moduler giver dig mulighed for at lære teknikker til at forbedre hjernen i dagligdagen.

Lyt & Lær effektive øvelser til at gøre din hjerne mere effektiv i dagligdagen

Brain Coach

BrainCoach er en virtuel mentaltræner som med håndgribelige og slagkraftige teknikker får din hjerne til at præstere bedre i hverdagen. BrainCoach lærer dig om hjernen, om en lang række effektfulde mentale teknikker og om optimal livsstil for en sund og effektiv hjerne. Samtidig hjælper den dig via konkrete øvelser med at indarbejde disse som mentale vaner og forbedrer derved din hjernes formåen i en lang række hverdagssituationer.

Din BrainCoach underviser dig via en række 5-10 minutter lange mini-lydbøger, SmartSessions, der hver fortæller noget om en udvalgt hjernefunktion, en teknik og en øvelse til at indarbejde det i hverdagens mentale vaner og livsstil.

BrainCoach tager dig på en progressiv rejse gennem hjernens funktioner og arbejder med både simple og mere avancerede hjernetræningsprincipper, såvel som aspekter af f.eks. livsstil, arbejdsmetoder, stress håndtering og søvn som får din hjerne til at fungere mere optimalt.

BrainBasic programmet vil blandt andet introducere dig til følgende øvelser:

      • Brug gentagelser for at styrke din hukommelse.
      • Hvordan du kan styrke minder ved at være social.
      • Lær at kunne kontrollere din opmærksomhed bevidst.
      • Undgå distraheringer for at frigøre kapacitet i opmærksomheden.
      • Maksimer din effektivitet ved hjælp af fokus.
      • Løs problemer ved at bryde dem ned i mindre dele.

 

 

Hjernetræningsspil

 

Captains Challenge

Captains Challenge – træn din opmærksomhed

Captains Challenge

I Captains Challenge er din opgave er at styre et skib igennem en tilfældigt genereret bane, hvis sværhedsgrad reguleres på baggrund af din præstation. Banen vil indeholde flere forhindringer, hvis placering på banen vises for dig i en kort periode før du starter banen. For at kunne fuldføre banen skal du huske hvor på banen forhindringerne er placeret. Du skal så kunne navigere gennem banen uden at ramme forhindringerne og derefter udpege hvor forhindringerne er.

Øvelsen fokuserer på visuel korttidshukommelse, hvilket hjælper dig med at visualisere information og gemme det i din hjerne til fremtidig generindring. Øvelsen tester og træner også din evne til at være opmærksom og vil give dig feedback på, hvor godt du klarer dig.

 

Træningen forbedrer:
      • Din evne til at bearbejde information hurtigere i arbejdshukommelsen mens du læser, taler og arbejder. Med andre ord vil du kunne huske flere ting på én gang.
      • Din evne til bedre, hurtigere og mere effektivt at fokusere din opmærksomhed på specifikke opgaver.
      • Din rumlige navigation, da du vil opnå forbedret overblik over dine omgivelser.

 

 

 

Remember Me

Remember Me – Træn din hukommelse

Remember Me

I Remember Me er din opgave at huske informationer om personer. Du vil i øvelsen blive præsenteret for et antal personer, som vil fortælle dig informationer om dem selv. Igennem spillet vil disse personer vende tilbage for at spørge dig om de informationer, som de fortalte dig tidligere. Hvis du ikke kan huske informationerne, vil spillet hjælpe dig med at finde det frem fra din hukommelse. Jo bedre du husker, jo mindre hjælp vil du modtage. Udover dette er der også en stor udfordring i at kunne huske flere og flere informationer om flere og flere personer.

Øvelsen er designet til at hjælpe dig med at forbedre din langtidshukommelse, din arbejdshukommelse og semantiske hukommelse.

 

Træningen forbedrer:
      • Din evne til hurtigere og bedre at kunne indkode ny information i din hjerne, dvs. at kunne huske informationer.
      • Din evne til at huske navne og fakta om personer i dit liv.
      • Din evne til at huske informationer over længere tidsperioder.

 

 

 

Fresh Frog - problemløsning hjernetræner

Fresh Frog

I Fresh Frog er din opgave, som den fortryllede frø, at planlægge den mest effektive rute hen til prinsessen så du kan få det kys du skal bruge for at bryde fortryllelsen. Som takt med at banerne bliver sværere og sværere, vil du kunne bevæge frøen på flere måder og støde på flere typer forhindringer som kan påvirke din rute. Dette vil tvinge dig til at udvikle mere komplekse strategier for at føre frøen hen til sin elskede prinsesse. Som med alle vores spil, tilpasser spillet sværhedsgraden til at presse dig til kanten af dine evner.

Øvelsen er hjælper dig med at træne og forbedre din evne til at løse problemer, din evne til at planlægge frem i tiden og din arbejdshukommelse.

 

Træningen forbedrer:
 • Din evne til planlægge frem i tiden og forudse konsekvensen af dine planer.
 • Du vil blive bedre til at analysere situationer og løse problemer.
 • Det vil blive nemmere at huske og holde informationer i din hukommelse.

 

 

 

Alle øvelser bliver udviklet og testet i tæt samarbejde med forskere med speciale indenfor hjernetræning. Af denne grund bliver træningsappen også brugt i studier omkring effektiv hjernetræning. Du kan læse mere om vores partnere og videnskabelige projekter her på siden.

 

Flere spil og øvelser er under udvikling og vil blive tilføjet igennem fremtidige opdateringer.