Videnskaben bag hjernen

Din hjernes evner kan øges markant gennem hjernetræning. Hjernetræning kan derfor være med til at skabe forbedringer i din livskvalitet og produktivitet.

Grundlaget bag hjernetræningens effektivitet er, at hjernen er plastisk og danner nye celler og forbindelser når den udfordres og når vi lærer noget nyt. Med andre ord er hjernen sammenlignelig med en muskel, der bliver stærkere ved træning, men som forfalder hvis den ikke stimuleres eller trænes.

Hjernen er dog også meget mere end det, for den kan ændre struktur, således at den fungerer mere effektivt. Hjernen kan således finde nye, mere effektive og hurtigere måder at løse den samme opgave på.

Hjerneplasticitet

Plasticitet hos musikere

En undersøgelse af professionelle musikere, amatører og ikke-musikere viste, at volumenen af grå substans (cortex) var højest hos professionelle musikere, mellemstørst hos amatører og lavest hos ikke-musikere. Dette gjaldt i flere områder af hjernen, som alle var involveret i at spille musik. Områderne havde blandt andet med motoriske evner, visuelt input og genkendelse af objekter at gøre.

(Gaser & Schlaug, 2003)

Plasticitet hos tosprogede

Det lader til, at hjernens plasticitet spiller en markant rolle når vi lærer et andet sprog. Tosprogede hjerner har en større venstre parietal cortex end ensprogede hjerner. Denne del af hjernen er kendt for at håndtere blandt andet sprogkundskaber og matematik.

(Mechelli et al., 2004)

Plasticitet hos taxachauffører

Taxachauffører i London har en større hippocampus end buschauffører i London. Hippocampus bruges blandt andet til at indsamle og bearbejde komplekse rumlige oplysninger. Taxachaufførerne har generelt komplekse og uens ruter gennem byen, hvilket har resulteret i et større behov for navigationsevner, end buschauffører der kører faste ruter. Taxachaufførernes hjerner har altså tilpasset sig til det øgede behov.

(Maguire, Wool­lett, & Spiers, 2006)

Plasticitet hos elever

Denne undersøgelse scannede hjernerne hos en gruppe tyske medicinstuderende 3 måneder før og lige efter en vigtig eksamen. Undersøgelsen sammenlignede derefter scanningerne med scanninger af studerende, der ikke studerede til eksamen. De studerende, der studerede til eksamen, havde ændringer i det parietale cortex og bagerste del af hippocampus som følge af deres studier. Disse regioner af hjernen er involveret i hukommelse og læring.

(Draganski et al., 2006)

Beviste effekter

Studier har vist at alle aldersgrupper kan drage markant fordel af træning af en række kognitive evner såsom opmærksomhed, visuel og auditiv proces, kort- og langtidshukommelse, sprog, beslutningstagning og problemløsning.

”In short…, participants (ACTIVE Study) improved their memory, reasoning and information processing speed across all three methods. (… ) when tested five years later, the participants in the computer based program had less of a decline in the skill they were trained in than did a control group that received no cognitive training. (…) By doing some exercises, one can improve cognitive speed of processing by 146-250 percent, and a significant portion of that improvement stays even after five years.”
(Dr. Jerri Edwards, Associate Professor, University of South Florida’s School of Aging Studies, Co-Investigator of the influential ACTIVE Study)*

Specielt har det vist sig at kognitivt forfald som følge af alder kan modvirkes, så vi kan holde os mentalt skarpe hele livet. F.eks. har et studie med træning af voksne over 60 år vist markant forbedring af auditiv proces og hukommelse, svarende til 10 års foryngelse af disse evner.

“We now know that no matter what your brain status or age, there is much you can do to significantly improve brain functions and slow brain aging.”
(Dr. Larry McCleary, former acting Chief of Pediatric Neurosurgery at Denver Children’s Hospital, author of The Brain Trust Program (2007)*

Forskningsverdenen skal i fremtiden også undersøge, hvorvidt hjernetræning kan være en effektiv måde at behandle og forebygge en række mentale problemer såsom ADHD, Alzheimers, Autisme, depression og stress.

En afgørende faktor for effekten af træningen er, at udfordringen er på det optimale niveau og at træningen er struktureret på den rette måde. Det er også vigtig at øvelserne er designet, så de rammer de rigtige funktioner og evner i hjernen

Kort sagt gør Brain+ den nyeste viden til dit redskab – så du kan styrke hjernen og få mere ud af livet.

Arbejdshukommelse forbedring

Buschkuehl, M. & Jaeggi S.M (2008)

Episodisk hukommelse forbedring

Buschkuehl, M. & Jaeggi S.M (2008)

Problemløsning forbedring

Ball, K. & Berch, D (2002)

Reducere risikoen for Alzheimer’s op til

Deborah E.B., Kristina Y. (2011)