Fokuser din opmærksomhed og bliv mindre distraheret i din dagligdag

Kan du fokusere din opmærksomhed på det der er vigtigt?

Hvis du har fulgt vores Facebook eller LinkedIn sider, ved du at vi har haft en hel del indlæg om opmærksomhed i den sidste måneds tid. I dette blog-indlæg vil du kunne læse om de grundlæggende funktioner bag opmærksomhed og nogle interessante undersøgelser, der kaster nyt lys over vigtigheden af ​​opmærksomhed og hvorfor det nogle gange kan være svært at fokusere på en opgave.

 

Din opmærksomhed er et filter

Din opmærksomhed har til opgave at prioritere og filtrere alle de informationer, du modtager hvert sekund. Den fokuserer på de oplysninger, den ønsker din hjerne skal behandle med sine øvrige funktioner, som f.eks. hukommelse.

Hvis du ikke er opmærksom på de rigtige ting, kan du måske drage de forkerte konklusioner,  sige noget forkert eller upassende, eller udføre den forkerte opgave. På grund af dette, er vi ikke kun skruet sammen til at være automatisk opmærksomme. Vi kan også vælge hvad vi fokuserer vores opmærksomhed på. Når vi gør en bevidst indsats for at fokusere vores opmærksomhed, kaldes det også målstyret opmærksomhed eller endogen opmærksomhed.

Vi har alle oplevet en høj lyd eller pludselige bevægelser, som vi straks fokuserer på. Dette er en form for automatisk underbevidst opmærksomhed, også kaldet stimulus-drevet opmærksomhed eller eksogen opmærksomhed. Det er en nyttig færdighed at have, i forhold til overlevelse og sikkerhed. Vi er programmeret til at være opmærksomme på pludselige bevægelser og høje uventede lyde for at undgå at blive spist af rovdyr, og såret af farer i vores miljø.

 

Behovet for opmærksomhed har ændret sig

Informationen som din stimulus-drevne opmærksomhed vælger at prioritere, er baseret på mange års menneskelig overlevelse, men en del af vores intelligens er evnen til at tilpasse vor tænkning og adfærd til nye scenarier. De fleste af os vil være enige om, at vores moderne hverdag, handler mindre om overlevelse og mere om informationsbehandling og bearbejdning.

Uanset om det er tekster, billeder, film, lyd eller en kombination af det hele, vælger din opmærksomhed hvad du fokuserer på, og hvad der skal arbejdes videre med. Din hukommelse har ikke kapacitet til at bearbejde og huske alle de oplysninger du står over for, hvilket betyder, at en udvælgelsesproces er absolut nødvendig for at undgå at du bliver overvældet. Denne udvælgelses proces er baseret på, hvordan du bruger din opmærksomhed. Du programmerer dig selv til nemt at kunne vurdere om information er vigtig eller ej, og jo mere du gør det, jo mere bliver processen automatiseret.

 

Videnskabelige undersøgelser viser hvor vigtig opmærksomhed er

Brug af Internet ændrer vores opmærksomhed

Udgivet i: Psychology Today. 13 marts, 2012

Denne artikel illustrerer, hvordan internettet påvirker vores opmærksomhed – især moderne børns opmærksomhed. Vi har nem adgang til enorme mængder af information. Flere oplysninger end vi nogensinde kunne håbe på at læse i en menneskealder. Denne mængde information gør vores hjerne mere selektiv, i forhold til hvilke oplysninger den faktisk ønsker at beskæftige sig med. Dette har ført til at vi bliver bedre og bedre til at skimme tekster og informationer, men mindre i stand til rent faktisk at læse i dybden. Vi mister interessen hurtigere og går videre til andre og mere interessante ting. Og denne adfærd har en effekt på vores hukommelse og i forlængelse af det – vores evne til at lære. Hvis denne tendens fortsætter, vil vi have mindre og mindre faktuel paratviden i vores hjerner, klar til brug, men på den anden side bliver vi bedre og bedre til at vurdere om indholdet er relevant for os, og vi bliver bedre og bedre til at vide, hvor vi skal finde de oplysninger som vi ikke kan huske selv.

 

Evnen til at holde fokus er lig bedre indlæringsevne

Udgivet i: Psychological Science. 26 marts 2013

Undersøgelsen viste, at de studerende der blev trænet i ”mindfulness” (at være opmærksom på, hvordan du bruger din opmærksomhed og fokusere den til at tjene dine behov), blev bedre til at huske ting, bedre til læring og blev bedre til at løse problemer – hvilket betød, at de scorede højere prøveresultater end studerende, der ikke fik denne træning.

 

Aktiviteter der kræver øget opmærksomhed gør børn med ordblindhed bedre til at læse

Udgivet: Nature. 26 februar 2013

Til slut, en ny undersøgelse har vist, at børn med ordblindhed oplevede samme effekt som 1 års læsetræning, efter at have spillet blot 12 timers actionspil. Dette tyder på, at ordblindhed kan være et resultat af at opmærksomheden ikke er i stand til at fokusere på hvad der er vigtigt, og at deres sind er overbebyrdede og bruger for mange ressourcer på uvigtige stimuli.

 

Du kan tage kontrollen og styre dit liv med opmærksomhed

Vi ved bestemt ikke alt hvad der er at vide om de komplekse processer der finder sted i vores opmærksomhed. Men nye undersøgelser viser til stadighed betydningen af ​​dens funktion. Vi skal være opmærksomme på, hvordan vores hverdag påvirker vores hjerner og evner, og vi er nødt til at beslutte, om vi vil acceptere disse virkninger.

Er vi tilfredse med, at vi alle bliver mere og mere distraheret, mindre i stand til at fokusere på en opgave i dybden, men bedre til at finde oplysninger? Måske ville det være en god idé at balancere de to? Skal vi gøre en indsats for at blive bedre til at fokusere opmærksomheden, så vi kan blive bedre til det, vi gør? Måske skulle vi afsætte tid til at fokusere på bestemte opgaver uden distraktioner så vi kan lære at fordybe os igen? Og måske bør vi beslutte at fokusere vores opmærksomhed, på at forbedre vores evne til at være opmærksomme og sikre,at vi er så gode som vi kan være.

Så vær bevidst om hvordan du bruger din opmærksomhed.